News

Invite your friend, gain the wage per transaction

Create wallet and store your cryptocurrency

Shop your supported cryptocurrencies in safety

Trade your supported cryptocurrencies in safety
Bitcoin, Ethereum and ripple wallet in doshalexchange

  صرافی ارز دیجیتالی در نیوزلندر خبر از هک شدن این صرافی داد، پلیس در حال بررسیست

صرافی دارایی دیجیتالی (Digital Asset) در نیوزلند به نام کریپتوپیا (Cryptopia) گزارش کرد؛ بدلیل یک حمله گسترده از طرف نفوذگران میزان قابل از رمز ارزها خود را از دست داد ه است. در این خصوص پلیس نیوزلند اعلام داشت که در حال بررسی گزارشات حاکی از این هک می باشد، که شامل تراکنش تائید نشده ای معادل مبلغ 3.6 ملیون می باشد. طبق اظهارات پلیس، این صرافی برای یافتن سارقین در روند شناسایی این حمله با پلیس در حال همکاری می باشد.

در پی گزارش این حملات ، طرح دعوی در دادگاه، در خصوص تریدرهایی که مدعی اند در یک سال گذشته دراین صرافی سرمایه خود را از دست داد ه اند نیز مطرح شده است.

   Total visitors count:  330