News

Invite your friend, gain the wage per transaction

Create wallet and store your cryptocurrency

Shop your supported cryptocurrencies in safety

Trade your supported cryptocurrencies in safety
Bitcoin, Ethereum and ripple wallet in doshalexchange

  هارد فورک اتریوم (قسطنطنیه) پس از کشف آسیب پذیری به ماه فوریه موکول شد

 

پس از کشف آسیب پذیری هارد فورک جدید اتریوم به نام قسطنطنیه (کنستانتین) توسط شرکت ممیزی قرارداد هوشمند ChainSecurity که می توانست مورد حمله نفوذ گران قرار گیرد، ارائه این فورک به بعد از ماه فوریه موکول شد. باگ کشف شده این پتانسیل را برای نفوذ گران ایجاد میکرد تا بتوانند رمز ارزهای  موجود در قراردادهای هوشمند را مادامی که درخواست برداشت پول از آن انجام میشد را با تزریق اطلاعات غلط به سرقت ببرند.

 

در نتیجه این کشف، توسعه دهندگان اتریوم اذعان داشتند که فعال سازی فورک جدید در بلاک شماره 7،2800،000 جایگزین خواهد شد، که انتظار میرود در 27 ام ماه فوریه به جای ژانویه استخراج شود. تا قبل از کشف این آسیب پذیری توسعه دهندگان اتریوم ادعا داشتند که این اقدام آخرین رخداد تاریخی اتریوم خواهد بود.

 

   Total visitors count:  311